DZIECIAKI MAJĄ MOC! bo to one są najbliżej miejsca zdarzenia gdy coś niebezpieczenego dzieje się w szkole lub na placu zabaw. Dajemy im wiedzę, by mogły w bezpieczny i mądry sposób pomóc dorosłym w ratowaniu życia i zdrowia.

Od 5 marca 2019 roku w VIII Ogrodzie Jordanowskim realizowana jest wiosenna edycja PROJEKTU "GOTOWI". Uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do ich wieku i możliwości, ćwiczyć będą ewakuację realizując szereg nietypowych zadań, które mogą ich spotkać podczas prawdziwego zdarzenia. Uczestnicy projektu ponadto wezmą udział w grze ratowniczo-edukacyjnej i podsumowującej imprezie w  maju.

GOTOWI! zakłada następujące działania:

  1. Mam te moc! - warsztaty z udzielania pierwszej pomocy
  2. Akcja ewakuacja! - warsztaty na temat bezpiecznego opuszczania budynków w sytuacji zagrożenia
  3. Gotowi! - gra edukacyjno-terenowa podsumowująca zdobyta wiedze
  4. Akcja-reakcja - podsumowanie projektu, wręczenie pamiątkowych gadżetów uczestnikom projektu.

Po zakończonym projekcie uczestnicy otrzymają pamiątkowe apteczki, by zawsze byli GOTOWI!

Wszystkie terminy w edycji wiosennej zostały zarezerwowane.

Projekt realizowany jest w ramach programu Biura Edukacji PEgaz